Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

 • Szpilkowa dominanta - Krzysztof Fronczak
 • Szczerbówka ksieni - zimowy śpioch z piwnicy - Izabela Dziekańska i Marcin Sielezniew
 • Atak zimy - Włodzimierz Stachoń
 • Wśród bagien Polesia - Grzegorz Okołów
 • Ile gatunków ssaków żyje w Polsce? cz.2 - Paweł Zarzyński
 • Cis z bardzo bliska. cz.2 - Marek Miś
 • Parki Krajobrazowe Wielkopolski
 • Zimowy portret czapli - Łukasz Łukasik
 • Nie taka żmija straszna - Mariusz Ostański i Henryk Kościelny
 • Zimowanie ptaków wodnych - Dorota Zawadzka i Grzegorz Zawadzki
 • Ptaki zimą w wiejskim krajobrazie - Krzysztof Pawlukojć
 • Odwiedziny czeczotek - Roman Witek
 • Pradolina Drwęcy i jej brodnickie okolice - Marzen Stempień-Sałek
 • Kącik obserwatora przyrody - Nikodem Mączyński

 

11 lutego 2019
W lutowym numerze Przyrody Polskiej

Aktualności i wydarzenia

Przyroda Polska

Konkursy i projekty

19 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu