07 maja 2020
Szanowni Uczestnicy etapu okręgowego XXXV Olimpiady z woj. kujawsko-pomorskiego! Główny Komitet OWE prosi o przesyłanie prac do 21 maja br. na adres : Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przy ZG LOP ul. Tamka 37 lok.2 00-355 Warszawa Decyzja nasza podyktowana jest pismem otrzymanym wczoraj od Przewodniczącej KW OWE Pani Magdaleny Trojankiewicz ( w załączeniu) Główny Komitet OWE prosi Was o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym. Nie chcielibyśmy aby tylko młodzież
29 kwietnia 2020
  Szanowni Państwo, Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530), polegającym m.in. na uregulowaniu kwestii związanych z organizacją konkursów, olimpiad i turniejów, wprowadzone zostały następujące rozstrzygnięcia: w roku szkolnym 2019/2020 regulaminy konkursów mogą być zmienione w ciągu
24 marca 2020
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Biuro ZG LOP nie będzie czynne codziennie, po ustaleniu dokładnych dat i terminów dyżurów podamy je do Państwa wiadomości. Informujemy przy tym, że wiadomości przesyłane na skrzynkę e-mailową: zg@lop.org.pl od tej chwili będą odbierane i odczytywane na bieżąco. W razie spraw pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 510-049-470 - w godzinach: 8:00 - 16:00 od poniedziałku do
10 stycznia 2020
1. c 26. b 2. b 27. a 3. a 28. a 4. c 29. a 5. a 30. a 6. b 31. a 7. a 32. b 8. c 33. c 9. a 34. b 10. a 35. a 11. c 36. c 12. b 37. b 13. b 38. c 14. b 39. c 15. a 40. a 16. b 41. c 17. a 42. c 18. a
09 stycznia 2020
Dzisiaj Dzień Ligi Ochrony Przyrody. Obchodzimy go w rocznicę utworzenia najstarszej organizacji ekologicznej w kraju, która została założona 9 stycznia 1928 roku. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń. W wielu Okręgach tego dnia prowadzone są liczne zabawy i konkursy wśród dzieci i młodzieży. Z

Wszystkie aktualności i wydarzenia

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe