Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

12 kwietnia 2021
Uprzejmie informujemy, że w województwie mazowieckim aktualnie trwa reorganizacja składu i zmiany teleadresowe Komitetu Wojewódzkiego OWE, kierując się dobrem młodzieży Główny Komitet OWE przejął czasowo jego obowiązki. Dlatego też prosimy korespondencję dotyczącą XXXVI OWE, kierować wyłącznie na adres GK OWE przy ZG LOP, do Państwa dyspozycji jest również nasz tel. komórkowy  - 884 333 055 oraz e-mail: biuro@ekoolimpiada.pl oraz zg@lop.org.pl Dokładny adres korespondencyjny: Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przy ZG
12 kwietnia 2021
Informacje dla uczniów, zakwalifikowanych do etapu Okręgowego XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej: - jedyną formą przystąpienia do etapu okręgowego jest wykonanie i przesłanie w terminie do 8 maja br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres KW OWE, pracy badawczej na jeden z tematów – tematy będą podane na stronie OWE oraz LOP dnia 17 kwietnia br. - praca ma być przygotowana w powerpoincie  (objętość 30-40 slajdów), zawierać bibliografię (aktualna literatura,
02 lutego 2021
Szanowni Państwo, W związku z problemami z adresem e-mailowym podanym w przesłanych do Państwa wytycznych do przeprowadzenia eliminacji stopnia podstawowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2021, uprzejmie informujemy o tym, że skan protokołu należy przesyłać na adres e-mailowy: biuro@ekoolimpiada.pl
26 stycznia 2021
1. a 26. b 2. b 27. a 3. b 28. a 4. a 29. c 5. a 30. a 6. c 31. b 7. c 32. a 8. a 33. b 9. c 34. b 10. b 35. a 11. c 36. b 12. c 37. a 13. a 38. b 14. a 39. b 15. c 40. a 16. c 41. c 17. b 42. a 18. c
20 stycznia 2021
Szanowni Państwo, Sympatycy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej! W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi etapu podstawowego XXXVI edycji naszej Olimpiady, który ma być przeprowadzony w jedynym terminie 25 stycznia  2021 r. o godz.10:00, Główny Komitet OWE uprzejmie informuje: Materiały merytoryczne niezbędne do przeprowadzenia eliminacji zostały wysłane w zeszłym tygodniu do wszystkich szkół, które są w naszej stałej bazie, Informacjami dotyczącymi dystrybucji dysponuje Pan Sławomir Grabarczyk- Toyota Motor Poland te. 667 453 832,

Wszystkie aktualności i wydarzenia