06 listopada 2019
W dniach 20-21 listopada 2019 r. w Białobrzegach pod Warszawą odbędzie się konferencja popularnonaukowa pt. "Stan i potrzeby gatunkowej ochrony grzybów i porostów" organizowana przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji (a także karta zgłoszeniowa) w zakładce "Konferencja". Serdecznie zachęcamy do zgłaszania udziału w konferencji poprzez wysyłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych na adres e-mail: zg@lop.org.pl
29 października 2019
Liga Ochrony Przyrody otrzymała tytuł Lidera Ochrony Środowiska 2018 w kategorii ORGANIZACJA POZARZĄDOWA. Konkurs był organizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z inicjatywy Ministerstwa Środowiska. Wyróżnienie z rąk Ministra Środowiska odebrał Wiceprezes Janusz Łakomiec dnia 9 października br. podczas targów ochrony środowiska – POL-ECO SYSTEM 2019 w Poznaniu. Liga Ochrony Przyrody została nagrodzona za działalność statutową w roku 2018,  na którą składały się m.in.: - działalność 33
29 października 2019
W dniu 3 października 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie, odbyła się uroczystość, na której zostali uhonorowani wyróżniający się nauczyciele z całej Polski. Wśród odznaczonych „Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej” znaleźli się działacze- Opiekunowie Szkolnych Kół LOP z Okręgu Radomskiego. Wśród wspaniałej trzynastki znaleźli się: Elżbieta Molenda- Prezes Zarządu Okręgu Radomskiego, wieloletni działacz, opiekun SK LOP; Dorota Wólczyńska- sekretarz Zarządu Okręgu Radomskiego, wiceprezes Oddziału Radomskiego
02 września 2019
1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących w danej edycji konkursu następuje w dniu 15 maja 2019 r. Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD. Konkurs prowadzony jest dwuetapowo: I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP /z zastrzeżeniem pkt.4/. II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD. Prace konkursowe należy kierować do
10 lipca 2019
Straż Ligi Ochrony Przyrody to jedna z form działania LOP, która może być powoływana przez Zarządy Okręgowe zgodnie z § 40 ust. 1 pkt. 17 Statutu Ligi Ochrony Przyrody. Pierwsza Grupa Rejonowa Straży LOP została utworzona w 2016 roku przy Zarządzie Okręgu w Poznaniu. Po 16 latach działań koła terenowego w Czerwonaku, poznański Zarząd podjął decyzję o przekształceniu tego koła w Straż Ligi Ochrony Przyrody. Idea spodobała się innym Okręgom
04 lipca 2019
Stanowisko Ligi Ochrony Przyrody w sprawie małej retencji jako sposobu przeciwdziałania suszom i okresowym powodziom w Polsce. W ostatnich latach bardzo wyraźnie można zauważyć pogłębiający się problem jaki dotyka Polskę, mianowicie coroczne susze oraz powodzie, które występują co kilka lat. Rok 2019 jest doskonałym przykładem, gdzie możemy obserwować znaczną dynamikę skrajnych anomalii występujących w pogodzie. Począwszy od nieśnieżnej zimy wczesną wiosną nastąpiła głęboka susza po czym w maju ulewne i

Wszystkie aktualności i wydarzenia

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe