15 lutego 2019
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Ochrony Przyrody odbędzie się 2 marca br. w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2 w Warszawie. Pierwszy termin - godz. 11:00, drugi termin - godz. 11:30. Zawiadomienie i materiały zostały wysłane do Delegatów, Członków urzędujących władz i na adresy Zarządu Okręgowych. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem ZG LOP.
11 stycznia 2019
Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w sprawie walki z ASF poprzez masowy odstrzał dzików na terytorium Polski. Wirus ASF (afrykański pomór świń, ang. African swine fever) jest dużym zagrożeniem dla branży związanej z hodowlą trzody chlewnej i należy powziąć skuteczne metody działań.  Nie jest nią proponowana i wdrażana masowa redukcja populacji dzika poprzez zmasowany ich odstrzał. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wskazuje, że zmasowane polowania na dziki
11 stycznia 2019
Szyfr prawidłowych odpowiedzi testu  etapu podstawowego XXXIV OWE 1. a 26. a 2. c 27. a 3. a 28. a 4. a 29. c 5. b 30. c 6. a 31. a 7. b 32. c 8. b 33. a 9. a 34. a 10. c 35. b 11. b 36. c 12. a 37. a 13. b 38. c 14. b 39. c 15. b 40. a 16. a
09 stycznia 2019
9 stycznia - Dzień Ligi Ochrony Przyrody. Obchodzimy go w rocznicę utworzenia Ligi Ochrony Przyrody 9 stycznia 1928 roku. Jest to najstarsza ogólnopolska organizacja, której głównym celem  jest kształtowanie właściwych postaw człowieka względem przyrody i środowiska naturalnego. Liga realizuje swoje działania przez ukazywanie piękna i znaczenia przyrody, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń. Grupy rejonowe Straży Ligi Ochrony Przyrody prowadzą działania prewencyjne i interwencyjne w
09 stycznia 2019
Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny w Warszawie, poszukuje samodzielnej księgowej z doświadczeniem. Kontakt: tel. (22) 828 65 82 e-mail: zg@lop.org.pl

Wszystkie aktualności i wydarzenia

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe