31 października 2018
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 listopada 2018 r. (sobota) w gmachu NOT w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5, III piętro, sala A, odbędzie się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów LOP. Zaproszenia i dokumenty na Zjazd zostały wysłane drogą pocztową w dniu dzisiejszym. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwość prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Zarządu Głównego LOP.
30 sierpnia 2018
Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody oferuje po cenie promocyjnej sprzedaż kompletu 10 plansz edukacyjnych przedstawiających grzyby chronione w Polsce. W skład kompletu wchodzi: 6 plansz rozmiaru B2 przedstawiających 96 chronionych gatunków grzybów wielkoowocnikowych 3 plansze rozmiaru B2 przedstawiające 48 chronionych gatunków porostów 1 plansza rozmiaru B2 przedstawiającą 16 zagrożonych gatunków grzybów Cena całego zestawu wynosi 35 zł + 15 zł (koszt przesyłki). W przypadku osób fizycznych zamówienie zostanie przyjęte do
15 czerwca 2018
      Złota dziesiątka  XXXIII Olimpiady Wiedzy EKOLOGICZNEJ   Mateusz Bożejko-  kl. III,  III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu; opiekun merytoryczny- Beata Kruczkowska Aleksandra Małaj-kl. III, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie; opiekun merytoryczny- Anna Stasiak-Godyńska Julia Brzykcy- kl. II ,VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy opiekun merytoryczny- Renata Starczewska-Bieńkowska Michał Górski-kl. III, I Liceum Ogólnokształcące w Prudniku; opiekun merytoryczny- Ireneusz Grzegocki Antonina Horczak-  kl.
13 lutego 2018
Uchwała nr 1/2018 Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody z dnia 10.02.2018 roku w sprawie Puszczy Białowieskiej   Na podstawie § 26, ust. 4, pkt. 5 statutu Ligi Ochrony Przyrody uchwala się co następuje: § 1. Doceniając walory i wartości przyrodnicze Puszczy Białowieskiej Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody uważa za konieczne poszerzenie granic Białowieskiego Parku Narodowego. § 2. Zarząd Główny LOP przyjmuje uzasadnienie powyższego stanowiska, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.   §
08 stycznia 2018
W 2018 roku mija 90 lat od utworzenia Ligi Ochrony Przyrody. Warto z tej okazji przypomnieć jak doszło do powstania Ligi i jej organów, jakie są jej cele i zadania, jak one się zmieniały w miarę upływu lat oraz jakie są perspektywy działania w przyszłości.   Liga Ochrony Przyrody (LOP) została utworzona z inicjatywy Władysława Szafera, wybitnego polskiego uczonego, profesora botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Pierwszy zjazd LOP
08 grudnia 2017
POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ I ZARZĄDU GŁÓWNEGO LIGI OCHRONY PRZYRODY Warszawa 25.XI.2017 r. Tematem posiedzenia była wspólna debata dotycząca ochrony Puszczy Białowieskiej. Jej celem było przedstawienie opinii Rady na ten temat (Rada Krajowa Ligi jest ciałem konsultacyjno-opiniodawczym). Wstępem do dyskusji było przedstawienie dwóch prezentacji pod tytułem:    „Cała Puszcza Białowieska parkiem narodowym”  (Daniel Łowicki, ZO LOP w Poznaniu) oraz „Na czym polega problem z ochroną Puszczy Białowieskiej i jak go rozwiązać” (Ryszard

Wszystkie aktualności i wydarzenia

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe