10 stycznia 2020
1. c 26. b 2. b 27. a 3. a 28. a 4. c 29. a 5. a 30. a 6. b 31. a 7. a 32. b 8. c 33. c 9. a 34. b 10. a 35. a 11. c 36. c 12. b 37. b 13. b 38. c 14. b 39. c 15. a 40. a 16. b 41. c 17. a 42. c 18. a
09 stycznia 2020
Dzisiaj Dzień Ligi Ochrony Przyrody. Obchodzimy go w rocznicę utworzenia najstarszej organizacji ekologicznej w kraju, która została założona 9 stycznia 1928 roku. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń. W wielu Okręgach tego dnia prowadzone są liczne zabawy i konkursy wśród dzieci i młodzieży. Z
23 grudnia 2019
Poniżej przedstawiamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług poligraficznych wraz z dostawą do punktów dystrybucyjnych" nr postępowania LOP/ZP/1/2019.
23 grudnia 2019
Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług poligraficznych wraz z dostawą do punktów dystrybucyjnych nr postępowania: LOP/ZP/1/019 Link do pliku pdf z informacją: Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert
09 grudnia 2019
W dniu 28 11.2019.r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyła się kolejna wspólna konferencja ZO LOP w Radomiu i RDLP w Radomiu. Tym razem była to konferencja jubileuszowa- Liga Ochrony Przyrody w Radomiu i regionie radomskim istnieje już 65 lat. Rocznicowa konferencja nosiła tytuł – „65 lat w służbie ochrony przyrody”, zaś mottem wybranym przez prezes Zarządu Okręgu Elżbietę Molendę były słowa:                                                                                                  „Korzystajmy z dobrodziejstw Ziemi  Przestrzegajmy

Wszystkie aktualności i wydarzenia

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe