Grupa PGE Partnerem Strategicznym Ligi Ochrony Przyrody na rok 2022.

 

Umowę o partnerstwie strategicznym podpisano 26 listopada 2021 roku.

 

Współpraca zakłada realizację działań z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
 
W ramach partnerstwa strategicznego Ligi Ochrony Przyrody i PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Fundacja PGE będzie wspólnie z LOP realizować projekty środowiskowe, edukacyjne i ekologiczne. Planowane wspólne przedsięwzięcia to m.in. konferencje naukowe, wydawnictwa dydaktyczno-edukacyjne, konkursy dla szkół, ale także szereg działań z zakresu bioróżnorodności, w tym nasadzenia drzew czy zagospodarowanie łąk kwietnych.
 
 

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 65 82, Fax: 22 828 65 80

 

Partner Strategiczny