Patronaty:

 

 

 

Konferencja popularnonaukowa pt. „Stan i potrzeby gatunkowej ochrony grzybów i porostów”

 

Rynia (Białobrzegi pod Warszawą), 20-21 listopada 2019 r.

 

W dniach 20-21 listopada 2019 r. w Białobrzegach pod Warszawą odbędzie się konferencja popularnonaukowa pt. "Stan i potrzeby gatunkowej ochrony grzybów i porostów" organizowana przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

20 Listopada 2019 r. (środa)

10:00-11:00

Rejestracja uczestników, zakwaterowanie

11:00-11:15

Otwarcie konferencji – Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska

Paweł Sałek – Prezes ZG LOP

11:15-13:30

I część mykologiczna

dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczej i Leśnego PAN

„Dlaczego warto chronić grzyby – ochrona grzybów w Polsce”

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, Wydział Leśny SGGW

„Praktyczna strona ochrony gatunkowej grzybów”

Mirosław Wantoch-Rekowski, Barbara Kudławiec

„Grzyby chronione w obiektywie”

13:30-14:00

Dyskusja

14:00-15:00

Przerwa obiadowa, ekspozycja posterów gości

15:00-16:00

dr hab. Izabela Kałucka, Uniwersytet Łódzki

„Czerwona Lista grzybów – co to jest, jak powstaje i czemu służy”

dr Marcin Pietras, Instytut Dendrologii PAN

„Obce gatunki grzybów niepatogenicznych jako zagrożenie dla środowiska”

16:00-16:30

Dyskusja

16:30-17:30

II część lichenologiczna

dr Piotr Grochowski

„Dlaczego warto chronić porosty – ochrona porostów w Polsce”

dr Rafał Szymczyk

„Ochrona porostów epifitycznych w zadrzewieniach przydrożnych”

17:30-18:00

Dyskusja

18:00-19:00

Kolacja

 

21 listopada (czwartek)

8:30-9:30

śniadanie

9:30-10:30

mgr Marta Poławska

„Znaczenie porostów w przyrodzie”

inż. Amelia Piegdoń

„Chronione porosty w Polsce w obiektywie”

10:30-13:00

Część warsztatowa - Prezentacja chronionych gatunków porostów z różnych grup ekologicznych występujących dość pospolicie (analiza materiałów zielnikowych z wykorzystanie lup, binokularów i dostępnych kluczy do oznaczania porostów)

 

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 65 82, Fax: 22 828 65 80

 

Partner Strategiczny