02 września 2019
1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących w danej edycji konkursu następuje w dniu 15 maja 2019 r. Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD. Konkurs prowadzony jest dwuetapowo: I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP /z zastrzeżeniem pkt.4/. II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD. Prace konkursowe należy kierować do
10 lipca 2019
Straż Ligi Ochrony Przyrody to jedna z form działania LOP, która może być powoływana przez Zarządy Okręgowe zgodnie z § 40 ust. 1 pkt. 17 Statutu Ligi Ochrony Przyrody. Pierwsza Grupa Rejonowa Straży LOP została utworzona w 2016 roku przy Zarządzie Okręgu w Poznaniu. Po 16 latach działań koła terenowego w Czerwonaku, poznański Zarząd podjął decyzję o przekształceniu tego koła w Straż Ligi Ochrony Przyrody. Idea spodobała się innym Okręgom
04 lipca 2019
Stanowisko Ligi Ochrony Przyrody w sprawie małej retencji jako sposobu przeciwdziałania suszom i okresowym powodziom w Polsce. W ostatnich latach bardzo wyraźnie można zauważyć pogłębiający się problem jaki dotyka Polskę, mianowicie coroczne susze oraz powodzie, które występują co kilka lat. Rok 2019 jest doskonałym przykładem, gdzie możemy obserwować znaczną dynamikę skrajnych anomalii występujących w pogodzie. Począwszy od nieśnieżnej zimy wczesną wiosną nastąpiła głęboka susza po czym w maju ulewne i
04 października 2019
Rachuby na przyszłość - Krzysztof Fronczak Barczatka dębolistna - wyjątkowa
04 września 2019
Wrześniowy numer Przyrody Polskiej już w kioskach, a w nim
05 sierpnia 2019
Jak nie zgubić się w lesie? - Krzysztof Fronczak Paź
19 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu

Aktualności i wydarzenia

26-27-03-2017

16-17-03-2017

12-13-03-2017

10-11-03-2017

06-07-03-2017

09 października 2018
PKN ORLEN - Sponsor "Obchodów 90-lecia Ligi Ochrony Przyrody w Oddziale Miejskim w Płocku".
10 października 2017
W ramach projektu „Ochrona przyrody w działaniach lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Liga Ochrony Zarząd Główny doprowadził do rewitalizacji leśnej ścieżki dydaktycznej

Konkursy i projekty

Przyroda Polska

Edukacja w LOP

Poznaj LOP!

Odwiedź nasz kanał na YouTube

Najcenniejszym przymiotem natury jest jej rozmaitość.

Aleksander Świętochowski

 

 

 

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe