13 lutego 2018
Uchwała nr 1/2018 Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody z dnia 10.02.2018 roku w sprawie Puszczy Białowieskiej   Na podstawie § 26, ust. 4, pkt. 5 statutu Ligi Ochrony Przyrody uchwala się co następuje: § 1. Doceniając walory i wartości przyrodnicze Puszczy Białowieskiej Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody uważa za konieczne poszerzenie granic Białowieskiego Parku Narodowego. § 2. Zarząd Główny LOP przyjmuje uzasadnienie powyższego stanowiska, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.   §
08 stycznia 2018
W 2018 roku mija 90 lat od utworzenia Ligi Ochrony Przyrody. Warto z tej okazji przypomnieć jak doszło do powstania Ligi i jej organów, jakie są jej cele i zadania, jak one się zmieniały w miarę upływu lat oraz jakie są perspektywy działania w przyszłości.   Liga Ochrony Przyrody (LOP) została utworzona z inicjatywy Władysława Szafera, wybitnego polskiego uczonego, profesora botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Pierwszy zjazd LOP
08 grudnia 2017
POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ I ZARZĄDU GŁÓWNEGO LIGI OCHRONY PRZYRODY Warszawa 25.XI.2017 r. Tematem posiedzenia była wspólna debata dotycząca ochrony Puszczy Białowieskiej. Jej celem było przedstawienie opinii Rady na ten temat (Rada Krajowa Ligi jest ciałem konsultacyjno-opiniodawczym). Wstępem do dyskusji było przedstawienie dwóch prezentacji pod tytułem:    „Cała Puszcza Białowieska parkiem narodowym”  (Daniel Łowicki, ZO LOP w Poznaniu) oraz „Na czym polega problem z ochroną Puszczy Białowieskiej i jak go rozwiązać” (Ryszard
17 kwietnia 2018
Z czym do kornika? - Krzysztof Fronczak Dostojka dia -
03 kwietnia 2018
Wyprzedził swój czas - Krzysztof Fronczak Księżycowa ćma i gąsienice
08 marca 2018
Krzysztof Fronczak - Jodła rediviva Izabela Dziekańska i Marcin Sielezniew
08 maja 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu

Aktualności i wydarzenia

26-27-03-2017

16-17-03-2017

12-13-03-2017

10-11-03-2017

06-07-03-2017

10 października 2017
W ramach projektu „Ochrona przyrody w działaniach lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Liga Ochrony Zarząd Główny doprowadził do rewitalizacji leśnej ścieżki dydaktycznej
19 września 2017
PKN ORLEN -  SPONSOR działalności statutowej LOP O. w Płocku, w zakresie działań edukacyjno-oświatowych w dziedzinie ochrony przyrody.

Konkursy i projekty

Przyroda Polska

Edukacja w LOP

Poznaj LOP!

Odwiedź nasz kanał na YouTube

Najcenniejszym przymiotem natury jest jej rozmaitość.

Aleksander Świętochowski

 

 

 

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe