15 czerwca 2018
      Złota dziesiątka  XXXIII Olimpiady Wiedzy EKOLOGICZNEJ   Mateusz Bożejko-  kl. III,  III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu; opiekun merytoryczny- Beata Kruczkowska Aleksandra Małaj-kl. III, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie; opiekun merytoryczny- Anna Stasiak-Godyńska Julia Brzykcy- kl. II ,VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy opiekun merytoryczny- Renata Starczewska-Bieńkowska Michał Górski-kl. III, I Liceum Ogólnokształcące w Prudniku; opiekun merytoryczny- Ireneusz Grzegocki Antonina Horczak-  kl.
13 lutego 2018
Uchwała nr 1/2018 Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody z dnia 10.02.2018 roku w sprawie Puszczy Białowieskiej   Na podstawie § 26, ust. 4, pkt. 5 statutu Ligi Ochrony Przyrody uchwala się co następuje: § 1. Doceniając walory i wartości przyrodnicze Puszczy Białowieskiej Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody uważa za konieczne poszerzenie granic Białowieskiego Parku Narodowego. § 2. Zarząd Główny LOP przyjmuje uzasadnienie powyższego stanowiska, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.   §
08 stycznia 2018
W 2018 roku mija 90 lat od utworzenia Ligi Ochrony Przyrody. Warto z tej okazji przypomnieć jak doszło do powstania Ligi i jej organów, jakie są jej cele i zadania, jak one się zmieniały w miarę upływu lat oraz jakie są perspektywy działania w przyszłości.   Liga Ochrony Przyrody (LOP) została utworzona z inicjatywy Władysława Szafera, wybitnego polskiego uczonego, profesora botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Pierwszy zjazd LOP
05 lipca 2018
Co piszczy w puszczy? - Krzysztof Fronczak Nastrosz lipowiec -
04 czerwca 2018
I od przybytku głowa boli - Krzysztof Fronczak Narożnica zbrojówka
17 kwietnia 2018
Z czym do kornika? - Krzysztof Fronczak Dostojka dia -
15 czerwca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu

Aktualności i wydarzenia

26-27-03-2017

16-17-03-2017

12-13-03-2017

10-11-03-2017

06-07-03-2017

10 października 2017
W ramach projektu „Ochrona przyrody w działaniach lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Liga Ochrony Zarząd Główny doprowadził do rewitalizacji leśnej ścieżki dydaktycznej
19 września 2017
PKN ORLEN -  SPONSOR działalności statutowej LOP O. w Płocku, w zakresie działań edukacyjno-oświatowych w dziedzinie ochrony przyrody.

Konkursy i projekty

Przyroda Polska

Edukacja w LOP

Poznaj LOP!

Odwiedź nasz kanał na YouTube

Najcenniejszym przymiotem natury jest jej rozmaitość.

Aleksander Świętochowski

 

 

 

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe