Karta zgłoszeniowa umożliwiająca udział w konferencji do pobrania pod linkiem:Karta zgłoszeniowa

 

Prosimy o przesłanie skanu wypełnionej karty na adres e-mailowy: zg@lop.org.pl w tytule wiadomości wpisując: "Karta zgłoszeniowa - konferencja".

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody