Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w sprawie walki z ASF poprzez masowy odstrzał dzików na terytorium Polski.

Wirus ASF (afrykański pomór świń, ang. African swine fever) jest dużym zagrożeniem dla branży związanej z hodowlą trzody chlewnej i należy powziąć skuteczne metody działań.  Nie jest nią proponowana i wdrażana masowa redukcja populacji dzika poprzez zmasowany ich odstrzał.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wskazuje, że zmasowane polowania na dziki przyczyniają się do roznoszenia wirusa. Również raport NIK z 2017 r. wskazuje opieszałość i nierzetelność we wdrażanym programie bioasekuracji w obliczu zagrożenia ASF.

Liczne środowiska naukowe wskazują, że to człowiek i jego zaniedbania powodują rozprzestrzenianie się tego wirusa, a brak bioasekuracji jest podstawowym czynnikiem zaistniałej sytuacji. Masowy kontakt ludzi związanych ze środowiskiem myśliwskim podczas polowań, gdzie potencjalnie będą mieć bezpośredni kontakt z zarażonymi zwierzętami poprzez ich krew, mięso, transport, dalszą rozbiórkę tusz oraz poprzez odzież i obuwie, to główne zagrożenie i spotęgowanie obecnego już istniejącego zagrożenia. Wirus wówczas będzie się mógł rozprzestrzeniać na znaczne odległości, a głównym jego wektorem będzie człowiek.   

Proponowane rozwiązanie całkowitej eliminacji dzika na dużych obszarach kraju może w konsekwencji doprowadzić do niekorzystnych, wręcz fatalnych, nieznanych nam co do rozmiaru skutków w środowisku przyrodniczym! Eliminacja dużego gatunku ssaka jakim jest dzik, ze środowiska przyrodniczego spowoduje zaburzenia w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych, w których gatunek ten ma kluczowe znaczenie, zachwianie łańcucha pokarmowego i osłabienie funkcji sanitarnych. Dziki to zwierzęta wszystkożerne, które pożerają ogromne ilości larw owadów obniżając w ten sposób ryzyko gradacji. Zjadają również padlinę, przyczyniając się do podniesienia stanu sanitarnego w lasach. Obecność dzika w lesie i jego działalność korzystnie wpływa na dobrostan lasu, co od zawsze podkreślają leśnicy, którzy dobrze rozumieją jego pożyteczną funkcję w środowisku. Eliminacja tego zwierzęcia z ekosystemu przyczyni się do nadmiernego występowania szkodników w lasach głównie gospodarczych, gdzie dominują monokultury, powodując ogromne straty przyrodnicze i ekonomiczne.  Ponadto odstrzał loch ciężarnych oraz prowadzących młode uważamy za wysoce nieetyczne.

W związku z powyższym apelujemy o natychmiastowe cofnięcie decyzji o masowym odstrzale dzików, jako metody walki z ASF.

Aktualnie w Polsce dzik jako gatunek nie posiada żadnego okresu ochronnego i wolno go strzelać przez cały rok, niezależnie od płci, wieku i biologii tego gatunku.

Apelujemy zatem również o przywrócenie dzikowi, jako zwierzęciu łownemu, statusu jaki jeszcze do niedawna posiadał, który zapewniał czas ochronny dla loch ciężarnych i prowadzących młode.

Liga Ochrony Przyrody została utworzona właśnie po to, aby stać na straży środowiska przyrodniczego Polski i kształtować właściwe postawy obywateli  dla poszanowania ojczystej przyrody.

 

Wiceprezes Zarządu Głównego

Ligi Ochrony Przyrody

 

Janusz Łakomiec

 

 

Stanowisko opracowane zostało w konsultacji z ekspertem Ligi ds.

zoologii prof. dr. hab. Andrzejem Bereszyńskim.

 

11 stycznia 2019
Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w sprawie walki
z ASF poprzez masowy odstrzał dzików na terytorium Polski


Aktualności i wydarzenia

Przyroda Polska

Konkursy i projekty

19 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu