Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

W ramach projektu „Ochrona przyrody w działaniach lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Liga Ochrony Zarząd Główny doprowadził do rewitalizacji leśnej ścieżki dydaktycznej „Nad Jeziorem Silm” istniejącej na terenie Nadleśnictwa Iława od 1997 roku.

Głównym celem przedsięwzięcia była rewitalizacja ścieżki dydaktycznej poprzez dostosowanie tablic tematycznych - ich treści i lokalizacji do zmieniających się oczekiwań ze strony odbiorców. Ze względu na lokalizację obiektu w lesie bezpośrednio przylegającym do granic Iławy, działanie miałoby na celu większe skanalizowanie ruchu turystycznego w okolicy miasta, rozbudzanie potrzeb poznawczych turystów i zwracanie ich uwagi na różnorodność otaczającego świata, kształtowanie prawidłowych postaw wobec środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego przez poszerzanie wiedzy przyrodniczo – leśnej.

Rewitalizacja ścieżki umożliwiła stałe zwiększanie świadomości ekologicznej, wiedzy przyrodniczej i historycznej podczas spotkań z młodzieżą szkolną, grupami zorganizowanymi, a także indywidualne korzystanie z tablic przy jednoczesnym skanalizowaniu ruchu turystycznego, co wpłynęło na poprawę stanu środowiska naturalnego. Wiedza w jak cennym i bogatym środowisku żyją mieszkańcy tych terenów może być elementem budowania lokalnego patriotyzmu, przejawiającego się w poczuciu dumy i troski o zachowanie tego bogactwa w niezmienionej postaci. - podniesienie atrakcyjności obiektu szczególnie dla osób odwiedzających ścieżkę w sposób niezorganizowany. Zwiększenie atrakcyjności sposobu prezentowania treści na poszczególnych tablicach bardziej zainteresuje przypadkowe osoby aktywnie wypoczywające w tym terenie, co znacznie podniesie świadomość ekologiczną, historyczną, a to z kolei będzie miało duży wpływ na kształtowanie prawidłowych postaw

 

10 października 2017
Rewitalizacja leśnej scieżki dydaktycznej "Nad Jeziorem Silm"

Aktualności i wydarzenia

Przyroda Polska

Konkursy i projekty

19 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu