Konkursy i projekty

Przyroda Polska

Aktualności i wydarzenia

Realizacja zadania pn. "Działania edukacyjne w ochronie rybołowa"

14 października 2021

Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim we wrześniu 2021 r. wykonała zadanie pn. Działania edukacyjne w ochronie rybołowa, na które składało się: wydanie publikacji pn. „Orły, kanie i rybołowy. Majestat i piękno Ziemi Lubuskiej” i wykonanie tablicy edukacyjnej. Powyższe zadanie realizowane było we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Publikacja pn. „Orły, kanie i rybołowy. Majestat i piękno Ziemi Lubuskiej” ma na celu przedstawić świat rzadkich i ginących gatunków ptaków drapieżnych zasiedlających województwo lubuskie, ich formy, kształt barwy oraz cechy anatomii w tym naturalne środowiskowo w którym żyją, a także poruszyć problem wymierania i zaniku tych gatunków oraz działania podejmowane w celu ich ochrony dla przyszłych pokoleń przez państwowe służby ochrony przyrody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Wykonano także tablicę informacyjno-edukacyjną promującą ochronę rybołowa wraz z jego siedliskami na terenie województwa lubuskiego, która została zlokalizowana
na skwerze edukacyjnym przed siedzibą RDOŚ w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Jagiellończyka 13.

Wykonana tablica edukacyjna i powyższe wydawnictwo istotnie przyczynią się do zwiększenia wiedzy o rybołowie i jego ochronie oraz będą stanowić przykład właściwych działań w tym zakresie.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach zadania pod nazwą: „Działania edukacyjne w ochronie rybołowa”.

Lista dystrybucyjna:

samorządy lokalne

biblioteki woj. lubuskiego;

biblioteki (egz. obowiązkowy);

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

LOP w Gorzowie Wlkp. i  Zielonej Górze

WFOŚ i GW w Zielonej Górze;

Jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe;

Polski Związek Łowiecki;

Lubuski Urząd Wojewódzki;

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego;

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego;

Regionalna Rada Ochrony Przyrody i Ocen Oddziaływania na Środowisko woj. lubuskiego;

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Uniwersytet Zielonogórski;

Akademia Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp.;

RDOŚ Gorzów Wlkp.;

Konferencje międzynarodowe (Saksonia, Brandenburgia – Niemcy);

stowarzyszenia działające na rzecz ochrony przyrody

dystrybucja w czasie imprez organizowanych na terenie województwa lubuskiego, w tym również na terenie miast Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry (np. konferencje, spotkania, szkolenia,

stoiska promocyjne).

 

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 65 82, Fax: 22 828 65 80

 

Partner Strategiczny