Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

Idąc w ślad za stanowiskiem ZG LOP z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie małej retencji jako sposobu przeciwdziałania suszom i okresowym powodziom w Polsce, w kwietniu br. Zarząd Główny LOP rozpoczął realizację wniosku pn. „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”, przedsięwzięcie jest realizowane dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Dnia 22-23 maja br. odbyło się szkolenie liderów z 13 województw. W chwili obecnej i w III kwartale br. realizowane będą szkolenia dla nauczycieli. W ramach przedsięwzięcia LOP wyda broszury informacyjne, komiksy oraz kalendarze o tematyce związanej z retencjonowaniem wody. Najpóźniej na początku przyszłego roku szkolnego materiały trafią do uczniów i szkół na terenie całej Polski. Dodatkowo planowane są 64 warsztaty terenowe dla młodzieży szkolnej, podczas których uczniowie poznają zasady małej retencji, będą rozpoznawali rośliny i zwierzęta na danych obszarze.
 
W III kwartale ogłosimy ogólnopolskie konkursy dla dzieci i młodzieży oraz dla nauczycieli.
 
Zachęcamy do uważnego śledzenia naszego profilu oraz strony internetowej na której będą zamieszczane materiały edukacyjne wydane w trakcie realizacji projektu.
 
Poniżej zamieszczamy link do filmu będącego jednym z materiałów dydaktycznych wydanych w ramach projektu.
11 czerwca 2021
Projekt - "Mała retencja - więcej wody dla przyrody"

Aktualności i wydarzenia

Przyroda Polska

Konkursy i projekty