Konkursy i projekty

Przyroda Polska

Aktualności i wydarzenia

POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ I ZARZĄDU GŁÓWNEGO
LIGI OCHRONY PRZYRODY


08 grudnia 2017

POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ I ZARZĄDU GŁÓWNEGO

LIGI OCHRONY PRZYRODY

Warszawa 25.XI.2017 r.

Tematem posiedzenia była wspólna debata dotycząca ochrony Puszczy Białowieskiej. Jej celem było przedstawienie opinii Rady na ten temat (Rada Krajowa Ligi jest ciałem konsultacyjno-opiniodawczym). Wstępem do dyskusji było przedstawienie dwóch prezentacji pod tytułem:    „Cała Puszcza Białowieska parkiem narodowym”  (Daniel Łowicki, ZO LOP w Poznaniu) oraz „Na czym polega problem z ochroną Puszczy Białowieskiej i jak go rozwiązać” (Ryszard Kapuściński, ZG LOP). Po wysłuchaniu obu prelegentów i przeprowadzeniu dyskusji, zgodnie z porządkiem obrad (punkt 8a. Opinia Rady Krajowej w sprawie Puszczy Białowieskiej), przedstawiono opinię Rady w formie trzech uchwał, które zostały poddane wspólnemu głosowaniu. Uczestniczyli w nim członkowie Rady tj. prezesi zarządów okręgowych LOP, lub ich przedstawiciele oraz obecni na spotkaniu członkowie Zarządu Głównego. Treść uchwał:

1 uchwała o następującej treści: Rada Krajowa rekomenduje do Zarządu Głównego LOP podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia istniejących granic Białowieskiego Parku Narodowego. Wynik głosowania: za poszerzeniem granic opowiedziały się 22 osoby, wstrzymało się od głosu 3 osoby i żadna osoba nie wyraziła sprzeciwu.

2 uchwała o następującej treści: Rada Krajowa rekomenduje do Zarządu Głównego LOP podjęcie uchwały w sprawie objęcia granicami Parku Narodowego całej Puszczy Białowieskiej. Wynik głosowania: za objęciem całej Puszczy Białowieskiej Parkiem Narodowym opowiedziało się 8 osób, wstrzymało się od głosu 10 osób, a przeciw wyraziło 7 osób.

3 uchwała o następującej treści: Rada Krajowa rekomenduje do Zarządu Głównego LOP podjęcie uchwały w sprawie usunięcia ze strony internetowej LOP stanowiska prezesa ZG propagującego ochronę Puszczy Białowieskiej przez wycinanie drzew. Wynik głosowania: Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 osób, sprzeciw wyraziły 2 osoby, od głosu wstrzymało się 8 osób.

         Przebieg dyskusji wykazał duże zróżnicowanie poglądów na temat stanu Puszczy oraz sposobów jej ochrony. W tych warunkach wypracowanie wspólnego stanowiska Ligi będzie niezwykle trudne. Konieczne jest dalsze kontynuowanie merytorycznej dyskusji na ten temat. Przyjęte opinie będą przedmiotem obrad na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego LOP i posłużą do podjęcia stosownych uchwał. W tej sytuacji zamieszczony na stronie internetowej ZO LOP w Poznaniu komunikat, jakoby trwający w Lidze spór w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej został zakończony, jest niezgodny ze stanem faktycznym.

Ryszard Kapuściński

 

Prezes Zarządu Głównego LOP

 

 

 

 

Poniżej link do dwóch prezentacji przedstawionych na posiedzeniu:

 

https://drive.google.com/open?id=1K5Y_zOAQ-jZ6Kvpiw9XcD-v9FTuFB70V

 

https://drive.google.com/open?id=1I5fIrZ21uOTFERwMMuREIb6470cG20SQ

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 65 82, Fax: 22 828 65 80

 

Partner Strategiczny