Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs plastyczny pt.
„Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”
Temat pracy: „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”
• Moja wizja Lipy św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej jako europejskiego Drzewa Roku;
• Przedstawiam Europejczykom Lipę św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.
Technika wykonania prac: dowolna (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.), bez użycia materiałów sypkich oraz plasteliny. Prace mające być wykonane techniką płaską na papierze typu brystol o wymiarze A3 (297 mm x 420 mm).
Termin składania prac: do 15.01.2021 r.
Cel Konkursu :
• Promocja lipy św. Jana Nepomucena w konkursie na Europejskie Drzewo Roku
• dostrzeganie piękna natury,
• poszerzanie wiedzy z zakresu dendrologii,
• rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej,
• promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie,
• wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
Szczegóły oraz Regulamin Konkursu https://www.lop-podkarpackie.pl
02 grudnia 2020
Ogólnopolski Konkurs plastyczny pt. „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”

Aktualności i wydarzenia

Przyroda Polska

Konkursy i projekty

19 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu