Konkursy i projekty

Przyroda Polska

Aktualności i wydarzenia

KOLEJNA GRUPA STRAŻY LIGI OCHRONY PRZYRODY W POLSCE

10 lipca 2019

Straż Ligi Ochrony Przyrody to jedna z form działania LOP, która może być powoływana przez Zarządy Okręgowe zgodnie z § 40 ust. 1 pkt. 17 Statutu Ligi Ochrony Przyrody. Pierwsza Grupa Rejonowa Straży LOP została utworzona w 2016 roku przy Zarządzie Okręgu w Poznaniu. Po 16 latach działań koła terenowego w Czerwonaku, poznański Zarząd podjął decyzję o przekształceniu tego koła w Straż Ligi Ochrony Przyrody. Idea spodobała się innym Okręgom i podobne Grupy Rejonowe powstały przy Zarządach Okręgów w Katowicach (Grupa Rejonowa w Dąbrowie Górniczej) oraz w Koszalinie.

Celem Straży LOP jest społeczne patrolowanie obszarów cennych przyrodniczo – parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody, terenów leśnych, linii brzegowych rzek i jezior itp. Strażnicy Ligi Ochrony Przyrody instruują osoby, niewłaściwie korzystające z walorów przyrody, pouczają o zakazie wjazdu na drogi leśne i parkowania poza parkingami leśnymi oraz o zakazie spuszczania psów ze smyczy. Rolą Strażników LOP jest również zgłaszanie do odpowiednich służb wykryte nieprawidłowości od dzikich wysypisk śmieci po przestępstwa i wykroczenia przeciwko przyrodzie. W przypadku natrafienia na truciciela środowiska lub wandala dewastującego twory przyrody Strażnicy LOP mogą zgodnie z art. 243. KPK dokonać ujęcia obywatelskiego:

 

Art. 243 [Ujęcie Obywatelskie]

§ 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.
§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

 

Ważnym celem społecznych patroli Straży LOP jest również kontrola przeciwpożarowa szczególnie w okresach suszy. Obecni w lesie działacze Ligi mogą szybciej zgłosić do Straży Pożarnej zauważony pożar zanim rozprzestrzeni się on na większy obszar.

W czerwcu 2019 przygotowanie do działania w charakterze Strażników LOP podjęła grupa miłośników przyrody oraz jazdy konnej z Wierzonki pod Poznaniem. Postanowili oni połączyć te dwie pasje, a możliwość taką znaleźli w Lidze Ochrony Przyrody. Na posiedzeniu 27 czerwca 2019 Zarząd Okręgu LOP w Poznaniu powołał uchwałą nową grupę SLOP. W dniu 1 lipca br. odbyło się uroczyste wręczenie odznak i legitymacji członkom nowej Grupy Rejonowej Straży LOP w Wierzonce. W spotkaniu wzięli udział członkowie ZO LOP z Poznania oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Miasta i Gminy Swarzędz Barbara Czachura oraz Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi Tomasz Majchrzak. Nowa grupa społecznych strażników przyrody prowadzi patrole konne. Sześcioosobowy zespół pod przewodnictwem Beaty Osińskiej nawiązał już współpracę z Nadleśnictwem Łopuchówko, a ich działania przynoszą pierwsze efekty.

Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody serdecznie zachęca do tworzenia kolejnych Grup Rejonowych Straży LOP przy Zarządach Okręgów.

 

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 65 82, Fax: 22 828 65 80

 

Partner Strategiczny