Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. "Ochrona Przyroda w działaniach lokalnych dla zrównoważonego rozwoju" zrealizowała inicjatywę pn. "Poprawa warunków bytowania owadów zapylających na terenie leśnictwa Pyszków".

 

Celem inicjatywy była poprawa warunków bytowania owadów zapylających na terenie Leśnictwa Pyszków (gmina Brzeźnio) poprzez zapewnienie dostępności odpowiednich pożytków dla ich poszczególnych gatunków. W okolicy miejsca zlokalizowania łąki i remiz stwierdzono niedostatek niektórych roślin nektarodajnych co mogło oddziaływać ograniczająco na rozwój populacji owadów. Umiejscowienie w pobliżu ścieżki edukacyjnej pozwoli dodatkowo na propagowanie informacji dotyczących znaczenia i roli owadów. Stanie się ono zalążkiem populacji gatunków nekatrodajnych, z którego wprowadzane gatunki roślin będą mogły rozprzestrzeniać się w sposób naturalny na sąsiadujące tereny i poprawiać warunki bytowania owadów zapylających.

Z uwagi na ograniczoną dostępność roślin nektarodajnych na terenach leśnych i okolicznych polach wskazane było zwiększenie udziału roślin szczególnie preferowanych przez różne gatunki owadów zapylających. Wprowadzając w formie remiz i łąki złożonych z różnych gatunków roślin o wysokiej atrakcyjności dla owadów, z uwagi na różne okresy kwitnienia poprawie ulegnie dostępność pożytków. Wprowadzone nowe niewystępujące dotąd gatunki roślin będą mogły być wykorzystane przez różne gatunki owadów: pszczoły, trzmiele, inne błonkówki.

W ramach inicjatywy założono śródleśną kwitnącą łąkę obsianą roślinami kwitnącymi w różnym okresie, tak aby owady miały stały dostęp do różnorodnych pożytków.

Opiekę merytoryczną nad realizacją projektu zapewnił personel leśny posiadający pszczelarskie kwalifikacje zawodowe oraz długoletnią praktykę pszczelarską. Wsparcia merytorycznego i organizacyjnego udzielili pomysłodawcom inicjatywy leśnicy Leśnictwa Pyszków, pszczelarze oraz bartnicy posiadający długoletnią praktykę pszczelarską. Liga Ochrony Przyrody czynnie wspierała inicjatywę na różnych płaszczyznach. Pomagała w organizowaniu zespołów eksperckich w zakresie objętych przedsięwzięciem. Pomagała w ustalaniu zasad porządkowania dokumentów oraz w ich gromadzeniu i rozliczaniu, w sporządzaniu dokumentów finansowo-księgowych dot. projektu oraz sporządzaniu i podpisywaniu dodatkowych dokumentów określających ich związek z projektem.

 

 

                                

10 lipca 2017
Inicjatywa "Poprawa warunków bytowania owadów zapylających na terenie leśnictwa Pyszków"

Aktualności i wydarzenia

Przyroda Polska

Konkursy i projekty

19 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu