Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

Szanowni Uczestnicy etapu okręgowego XXXV Olimpiady z woj. kujawsko-pomorskiego!

 

Główny Komitet OWE prosi o przesyłanie prac do 21 maja br. na adres :

 

Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przy ZG LOP

ul. Tamka 37 lok.2

00-355 Warszawa

 

Decyzja nasza podyktowana jest pismem otrzymanym wczoraj od Przewodniczącej KW OWE Pani Magdaleny Trojankiewicz ( w załączeniu)

 

Główny Komitet OWE prosi Was o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym. Nie chcielibyśmy aby tylko młodzież z woj. kujawsko-pomorskiego pozbawiona była możliwości napisania pracy badawczej, a tym samym wzięcia udziału w etapie okręgowym XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Członkowie jury GKOWE z przyjemnością będą oceniać Wasze prace.

 

Życząc wszystkim powodzenia, serdecznie pozdrawiamy,

 

W imieniu GKOWE Przewodnicząca Malgorzata Falencka-Jabłońska

 

 

 

07 maja 2020
Informacja dla uczestników etapu okręgowego XXXV OWE z woj. kujawsko-pomorskiego

Aktualności i wydarzenia

Przyroda Polska

Konkursy i projekty

19 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu