Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

19 listopada w Centrum Konferencyjnym Kopernika przy ulicy Kopernika 30 w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Ligi Ochrony Przyrody. Podczas posiedzenia przyznano „Zielone Serca Przyrodzie” Pani Zdzisławie Janowskiej i Panu Jerzemu Zembrzuskiemu.  Zielone Serce Przyrodzie jest najwyższym wyróżnieniem LOP i jedną  z czterech znaczących w Europie nagród przyznawanych osobom o szczególnych zasługach dla ochrony przyrody, popularyzacji tych idei, a także w sposób znaczący wspierających działalność organizacji i stowarzyszeń proekologicznych działających na rzecz ochrony przyrody. 

 

24 listopada 2016
Posiedzenie Krajowej Rady Ligi Ochrony Przyrody

Aktualności i wydarzenia

Przyroda Polska

Konkursy i projekty

19 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu