Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

Polskie Towarzystwo turystyczno-krajoznawcze, Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej w Gdańsku i Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku ogłaszają OGÓLNOPOLSKIKONKURS FOTOGRAFICZNY pod patronatem Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK i Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK oraz Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody.

bestdrugs4health.com/ buy pramipexole online

 

Ujścia bałtyckich rzek stanowią unikalne przyrodniczo, krajobrazowo oraz społeczno-kulturowe obszary naszego wybrzeża. Część z nich, ze względu na dogodną lokalizację, odwielu set lat wykorzystywana jest jako porty, często stanowiąc prawdziwe okna na świat nietylko dla lokalnych społeczności. Wiele ujść większych bałtyckich rzek oraz obszary w ichsąsiedztwie poddane są silnej antropopresji. Rozwój infrastruktury portowej czy teżpostępująca urbanizacja sprawiają, że zachodzące na tych obszarach zmiany, często mająnieodwracalny charakter. Również silnym zmianom podlegają naturalne ujścia małych rzek irzeczek, a decydujące znaczenie mają zjawiska powodziowe i sztormy. Dlatego też każdezdjęcie, każda relacja prezentująca obrazy z ujść bałtyckich rzek posiada też trudną doprzecenienia wartość dokumentacyjną i archiwalną.

 

Główne założenia konkursu:

 

1. Czas trwania konkursu: do 15 października 2014 r.

2. Cel konkursu: dokumentacja zdjęciowa krajobrazów oraz zjawisk przyrodniczych i społeczno-kulturowych związanych z ujściami bałtyckich rzek i obszarami w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

3. W konkursie może uczestniczyć każdy fotograf, bez względu na wiek i przynależność organizacyjną.

4. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: „Najlepsze zdjęcie" oraz „Najlepszy fotoreportaż"

5. Prace muszą być wykonane na terenie kraju, nie wcześniej niż 01 stycznia 2012 r. i nie mogą być wcześniej prezentowane na wystawach i konkursach oraz publikowane w wydawnictwach i w Internecie.

6. Prace należy złożyć lub przesłać do siedziby Oddziału Morskiego PTTK przy ul. 3 Maja 27, 81 – 364 Gdynia w terminie do 15 października 2014r. (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego).

7. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

• Grand Prix w kategorii: „Najlepsza praca konkursowa" 

• nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z ww. kategorii

• wyróżnienia za zajęcie miejsca od czwartego do szóstego w każdej z ww. kategorii

8. Informacji dotyczących konkursu udziela zespół organizacyjny :

e-mail: wrzosrj@wp.pl lub telefon 501 446 410

e-mail: jarosam1954@gmail.com lub telefon 797 124 058

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy na www.lop.gda.pl

 

29 stycznia 2016
Ogólnopolski konkurs fotograficzny „W ujściach bałtyckich rzek” 2014

Aktualności i wydarzenia

Przyroda Polska

Konkursy i projekty

19 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu