Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

W związku z  tym, że rok 2017 został nazwany rokiem rzeki Wisły OM LOP w Gdyni we współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym ogłosili konkurs fotograficzny: "Przyroda Dolnej Wisły".

 

Dolny bieg Wisły stanowi unikatowy obszar przyrodniczy i obejmuje on zarówno samą dolinę poczynając od wysokości Włocławka, jak i ujście rzeki do Bałtyku. Obszar ten charakteryzuje się występowaniem zróżnicowanych siedliski obejmuje: tereny rolnicze oraz sady, mokradła,łąki i zarośla, lasy liściaste i iglaste i ma on szczególne znaczenie w ochronie dziko żyjących ptaków.Dolna Wisła daje zatem praktycznie nieograniczone możliwości uzyskania niepowtarzalnych przyrodniczych ujęć zdjęciowych, charakteryzujących się zarówno wysokimi walorami dokumentalnymi, jak i wizualnymi.

Konkurs objęty jest patronatem Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK i Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK.
 

Główne założenia konkursu:

 1. Czas trwania konkursu: do 15 września 2017 r.
 2. Cel konkursu: dokumentacja zdjęciowa walorów przyrodniczych obszaru Dolnej Wisły
 3. W konkursie może uczestniczyć każdy autor zdjęć, bez względu na wiek 
  i przynależnośćą.
 4. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić do oceny w postaci elektronicznej 
  do 5 (pięści krótszego boku 1080 pixeli i maksymalnej proporcji kadru 16:9
 5. Prace muszą być wykonane na terenie kraju, nie wcześniej niż 01 stycznia 2017r. 
  i nie mogą też być wcześniej prezentowane na wystawach i konkursach oraz publikowane w wydawnictwach i Internecie.
 6. Prace należy złożyć lub przesłać do siedziby Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych z dopiskiem: OM PTTK (adres: 81-364 Gdynia,ul. 3 Maja 27-31 tel.:  58 661 35 41) w terminie do 15 września 2017r. (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego) na dowolnym nośniku komputerowym (płyta CD, płyta DVD, USB pendrive).

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz wzięca udziału w konkursie.

"Przyroda Dolnej Wisły" regulamin http://www.lop.gda.pl/images/stories/gdynia_konkursy/2017/Konkurs_fot._Przyroda_dol._Wis%C5%82y.pdf

 

 

08 marca 2017
Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Przyroda Dolnej Wisły"2017 r.

Aktualności i wydarzenia

Przyroda Polska

Konkursy i projekty

19 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu