Konkursy i projekty

Przyroda Polska

Aktualności i wydarzenia

Nowa ścieżka przyrodnicza w Parku Dzikowskim w Tarnobrzegu 
07 kwietnia 2017

W ramach inicjatywy obywatelskiej "Ochrona bioróżnorodności Parku Dzikowskiego w Tarnobrzegu" została otwarta nowa ścieżka edukacyjna. Zakres prac obejmował odmulenie stawu, pielęgnację alei dereniowej oraz wykonanie tablic informacyjnych. W ramach zadania zaprojektowano, wykonano oraz zamontowano 10 stylizowanych tablic o wymiarach 150x100cm na konstrukcji drewnianej oraz 40 tabliczek gatunkowych.. Tematyka tablic związana jest z gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku oraz na terenach sąsiadujących tj. obszarach Natury 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły, Puszcza Sandomierska. Wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne w realizacji inicjatywy udzielili Urząd Miasta oraz Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 ,,Tarnobrzeska Dolina Wisły’’. Czuwali oni nad zgodnością realizacji z wytycznymi oraz harmonogramem. Wszystkie prace prowadzone były pod nadzorem przyrodnika, którego zadaniem było dostosowanie oraz dopilnowanie terminu prac ziemnych w taki sposób aby uniknąć przypadków śmierci zwierząt. Dodatkowo pomocy przy opracowaniu tablic udzielali przyrodnicy, ornitolodzy oraz architekci krajobrazu. Liga Ochrony Przyrody pomagała w organizowaniu zespołów eksperckich w zakresie objętych przedsięwzięciem oraz gromadzeniu i rozliczaniu dokumentów finansowo-księgowych dot. projektu.

 

Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu pn. „Ochrona przyrody w działaniach lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” sfinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Więcej informacji: http://nadwisla24.pl/2017/04/04/tarnobrzeg-poznaj-nature-w-parku-w-dzikowie-dzieki-sciezce-przyrodniczej-fotoreportaz-oraz-video-hd/

 

 

 

 

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 65 82, Fax: 22 828 65 80

 

Partner Strategiczny