Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

Biebrzański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie internetowym związanym z ekspozycją wystawy pt. „Chrońmy Mokradła”, która prezentowana jest obecnie w siedzibie Parku.

Zasady konkursu:

  • na stronie Parku (www.biebrza.org.pl) w zakładce Konkursy – Konkurs „Chrońmy Mokradła” w każdy poniedziałek od 4 lipca do 28 sierpnia 2016 r. zostanie zamieszczone jedno pytanie konkursowe (w sumie 8 pytań),
  • pytania będą nawiązywać bezpośrednio do wystawy,
  • odpowiedzi należy przesyłać na adres: Beata.Glebocka@biebrza.org.pl w przeciągu 7 dni, poprawki nie będą uwzględniane,
  • w konkursie może uczestniczyć każdy, kto jest zameldowany w Polsce, bez ograniczeń wiekowych, za wyjątkiem pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz organizatorów wystawy. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do konkursu jest udzielenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, które użyte zostaną na potrzeby konkursu (do pobrania ze strony internetowej Parku). Zgodę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: Beata.Glebocka@biebrza.org.pl
  • do konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania, ale bez możliwości odpowiadania na pytania zadane wcześniej,
  • wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 września 2016 r. na stronie internetowejwww.biebrza.org.pl,
  • nagrody zostaną przyznane osobom, które udzieliły najwięcej prawidłowych odpowiedzi. W przypadku tej samej liczby prawidłowych odpowiedzi nagrody będą rozlosowane.

miejsce– nagroda o wartości około 200 zł

II miejsce– nagroda o wartości około 150 zł

III miejsce– nagroda o wartości około 100 zł

wyróżnień– nagroda o wartości około 30 zł

 

Bliższych informacji udziela Beata Głębocka pracownik Działu Edukacji i Udostępniania BbPN, tel. (085) 738 30 09. 

więcej informacji na stronie: www.biebrza.org.pl,  w zakładce Konkursy – Konkurs „Chrońmy Mokradła”

17 października 2016
Konkurs internetowy "Chrońmy mokradła"

Aktualności i wydarzenia

Przyroda Polska

Konkursy i projekty

19 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu