Konkursy i projekty

Przyroda Polska

Aktualności i wydarzenia

Konferencja "Ojczystą przyrodę - poznaję, chronię"
02 grudnia 2016

17.11 2016r. w siedzibie RDLP w Radomiu odbyła się kolejna wspólna konferencja ZO LOP w Radomiu i RDLP w Radomiu .Konferencja przebiegała pod hasłem ‘ Ojczystą przyrodę-poznaję, chronię”. Mottem przewodnim były wybrane przez Prezes ZO słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: ” Obyście zmądrzeli patrząc na liście i w oczy kwiatów, wdychając powietrze. którego nie tylko ciału , ale i duszy tak potrzeba”. Konferencję otworzyli : prezes ZO Elżbieta Molenda i dyrektor RDLP Andrzej Matysiak. W pierwszej części konferencji odbyły się prelekcje:

- Najcenniejsze gatunki owadów występujące w regionie radomskim- prezentacja Marek Miłkowski członek Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego

- Opowieść ze styku wilka, przyrody i człowieka - Sławomir Wąsik, przyrodnik. fotograf, filmowiec ,autor książek o zwierzętach

Odbył się również pokaz filmu autorstwa S. Wąsika „ Tamta strona lasu. Nadleśnictwo Zwoleń”. W części drugiej : - prezentację „Edukacja przyrodniczo-ekologiczna w działalności szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody regionu radomskiego „  przedstawiła Dorota Wólczyńska  członek Zarządu Okręg. Podczas konferencji  podsumowano coroczny konkurs regionalny „ Najlepiej pracujące szkolne koło LOP". Wyróżniającym się kołom , które złożyły sprawozdanie ze swojej działalności w roku szk. 2015/16. wręczono nagrody ufundowane przez Zarządu Okręgu LOP w Radomiu , Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu., Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa – oddział Radom i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W bieżącym roku przyznano także najwyższy przyznawany w Okręgu Radomskim tytuł „Super Mistrz LOP”. Tytuł ten otrzymują Koła  wyróżniające się swojej działalności na rzecz środowiska przyrodniczego Aby uzyskać taki tytuł dane Kolo musi wcześniej uzyskać tytuł „Mistrz LOP” i jeszcze 3-krotnie zdobyć I miejsce w corocznym konkursie „ Najlepiej pracujące sz. Kolo LOP”. Tegoroczny tytuł „Super Mistrz LOP „ zdobyło koło z PG nr 1 w Kozienicach. Puchar i nagrody w postaci  2 tabletów odebrali dyr. szkoły p. Tomasz Trela

i opiekunka szk. kola LOP kol. Iwona Bitner. PG nr 1 w Kozienicach w którym działa wyróżnione koło posiada przyznany przez ZO LOP w Radomiu tytuł „Szkoła przyjazna przyrodzie”( otrzymują go placówki wyróżniające się działalnością na rzecz przyrody i w których do koła LOP należy powyżej 90% uczniów szkoły). Konferencje zakończył wspólny obiad.

.

 

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 65 82, Fax: 22 828 65 80

 

Partner Strategiczny