Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

Dzisiaj Dzień Ligi Ochrony Przyrody. Obchodzimy go w rocznicę utworzenia najstarszej organizacji ekologicznej w kraju, która została założona 9 stycznia 1928 roku. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń. W wielu Okręgach tego dnia prowadzone są liczne zabawy i konkursy wśród dzieci i młodzieży.

 

Z okazji dnia Ligi Ochrony Przyrody życzymy wszystkim Członkom oraz Sympatykom LOP dużo siły, cierpliwości oraz niegasnącej pasji w realizowaniu wszelkich działań mających na celu ochronę środowiska. Pragniemy, aby ta wyjątkowa data wzbudziła refleksję nad tym co każdy z nas zrobił, aby chronić ojczystą przyrodę.

 

Korzystając z okazji przypominamy trochę historii LOP w załączeniu zamieszczamy skan wywiadu z numeru grudniowego Przyrody Polskiej z 1987 roku z ówczesnym Prezesem ZG LOP prof. Henrykiem Zimnym, a także artykuł dotyczący 60-lecia LOP. Niesamowite jest to, że pomimo upływu lat, niektóre postulaty pozostają nadal aktualne, a LOP działa dzięki ciężkiej, często niedocenianej społecznej pracy wszystkich swoich Członków.

 

 

09 stycznia 2020
9 stycznia Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Aktualności i wydarzenia

Przyroda Polska

Konkursy i projekty

19 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu