Konkursy i projekty

Przyroda Polska

Aktualności i wydarzenia

9 stycznia - Dzień Ligi Ochrony Przyrody

09 stycznia 2019

9 stycznia - Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

 

Obchodzimy go w rocznicę utworzenia Ligi Ochrony Przyrody 9 stycznia 1928 roku. Jest to najstarsza ogólnopolska organizacja, której głównym celem  jest kształtowanie właściwych postaw człowieka względem przyrody i środowiska naturalnego. Liga realizuje swoje działania przez ukazywanie piękna i znaczenia przyrody, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń. Grupy rejonowe Straży Ligi Ochrony Przyrody prowadzą działania prewencyjne i interwencyjne w sytuacjach otrzymania zgłoszenia lub natrafienia na wykroczenia lub przestępstwa przeciwko przyrodzie. W całym kraju tego dnia prowadzone są liczne zabawy, konkursy i inne akcje realizowane przez jednostki terenowe Ligi.

Z okazji ogólnopolskiego Dnia Ligi Ochrony Przyrody Zarząd Główny składa wszystkim działaczom najserdeczniejsze życzenia czerpania ogromnej satysfakcji z prowadzonych działań i trudów podejmowanych dla tak ważnego celu.

 

Janusz Łakomiec

Wiceprezes Zarządu Głównego

Ligi Ochrony Przyrody

 

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 65 82, Fax: 22 828 65 80

 

Partner Strategiczny