Konkursy i projekty

Przyroda Polska

Aktualności i wydarzenia

65 lat Okręgu Radomskiego Ligi Ochrony Przyrody

09 grudnia 2019

W dniu 28 11.2019.r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyła się kolejna wspólna konferencja ZO LOP w Radomiu i RDLP w Radomiu. Tym razem była to konferencja jubileuszowa- Liga Ochrony Przyrody w Radomiu i regionie radomskim istnieje już 65 lat.

Rocznicowa konferencja nosiła tytuł – „65 lat w służbie ochrony przyrody”, zaś mottem wybranym przez prezes Zarządu Okręgu Elżbietę Molendę były słowa:                                                                                               

  „Korzystajmy z dobrodziejstw Ziemi

 Przestrzegajmy  jej zasad i praw  „

                                 Zbigniew Aładowicz

Partnerem konferencji była ENEA Wytwarzanie spółka z o.o.

Prowadzenie- rzecznik prasowy RDLP w Radomiu- p. Edyta Nowicka, która przywitała zebranych w tym  zaproszonych gości : wiceprezesa Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody- p. Janusza Łakomca, przedstawicieli Partnera w tym p. Marcina Łukasiewicza-,  wiceprezesa Zarządu ds. Pracowniczych Enei Wytwarzanie, p. Katarzynę Mierzejewską- przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Warszawy, wiceprezesa Zarządu Okręgu Lubelskiego LOP- p. Wiesława Wiącka , p. Teresę Czech -prezesa Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu, p. Jacka Tabora-prezesa Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Pawła Marczykowskiego- Tricorama – magia iluzji , przedstawicieli : Muzeum Wsi Radomskiej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Radomiu, radomskich mediów.

Otwarcia konferencji dokonali- Pani Elżbieta Molenda- prezes Zarządu Okręgu LOP w Radomiu i Pan Andrzej Matysiak- dyrektor RDLP w Radomiu.

Wiceprezes ZO LOP Piotr Kacprzak- w swojej prezentacji „65 lat Okręgu Radomskiego Ligii Ochrony Przyrody” przedstawił historię Okręgu.

Prezes Zarządu poinformowała, że książka pt. „Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu. 65 lat dla ojczystej przyrody” autorstwa p. Piotra Kacprzaka jest już złożona w drukarni i wkrótce zostanie wydana.

 

Podczas przerwy można było zwiedzać wystawę fotograficzną „65 lat Okręgu Radomskiego Ligii Ochrony Przyrody”

Po przerwie z prelekcją „Zielone Oblicze Elektrowni Kozienice „wystąpił   p. Jacek Tabor- prezes Mazowiecko- Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

Z zaproszonych gości zabrali głos: wiceprezes ZG LOP p. Janusz Łakomiec oraz Paweł Marczykowski przedstawiciel Tricorama-magia iluzji.

 

Podczas konferencji zasłużonych działaczy Ligi z Okręgu Radomskiego uhonorowano medalami ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRZYRODY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA, odznakami: złotymi, srebrnymi, złotymi z napisem „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZYRODY” oraz medalami Zarządu Okręgu imiennymi i z napisem „W SŁUŻBIE OCHRONY PRZYRODY”. i dyplomami Zarządu Okręgu” ZA ZASŁUGI W DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO”

Medalami Zarządu Okręgu uhonorowano także dyrektora RDLP w Radomiu  p. Andrzeja Matysiaka, p. Edytę Nowicką - rzeczniczkę RDLP oraz Nadleśniczych z Nadleśnictw RDLP w Radomiu współpracujących z Zarządem Okręgu LOP w Radomiu.

Wyróżniające się w działalności na rzecz najbliższego środowiska przyrodniczego Szkolne Kola ligi Ochrony Przyrody Okręgu Radomskiego otrzymały dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Zarząd Główny LOP, Zarząd Okręgu, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu i Tricorama-magia iluzji. Opiekunowie SK LOP otrzymali dodatkowo materiały edukacyjne w postaci zebranych na pendariwach, prezentacjach z konferencji, scenariuszach zajęć z projektów ZO LOP. Wśród uhonorowanych znalazły się dwa Koła, które otrzymały tytuły i pamiątkowe statuetki: Mistrz LOP- SK LOP PSP w Natolinie oraz Super-Mistrz SK LOP PP nr 1 w Kozienicach.

Konferencję zakończył tradycyjnie wspólny obiad.

 

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 65 82, Fax: 22 828 65 80

 

Partner Strategiczny