Jeśli chcesz nam pomóc w działaniach na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej

KRS 0000113431

LIGA OCHRONY PRZYRODY

Jeśli rozlicza Cię biuro księgowe:

  • Pobierz i podpisz oświadczenie, a następnie przekaż je księgowej.

Jeśli rozliczasz się sam:

  • Pobierz i wypełnij PIT-37 z wpisanym numerem KRS Ligi Ochrony Przyrody lub wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisując numer 0000113431, pod którym widnieje w KRS Liga Ochrony Przyrody oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego, wynikającego zeznania podatkowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
  • Masz prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych ( imienia, nazwiska i adresu) zakreślając odpowiednią rubrykę w PIT.
  • Możesz także wskazać konkretny cel, jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”.
  • Pieniądze 1% podatku należnego na konto Ligi Ochrony Przyrody przekaże urząd skarbowy.

możesz przekazać nam 1 % podatku

To prostsze niż myślisz, wystarczy że:

Wpłacisz pieniądze na nasze konto : 98 1540 1287 2216 0002 6413 0001

Liga Ochrony Przyrody jest organizacją pożytku publicznego KRS: 0000113431 

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny, 00-355 Warszawa, ul. Tamka 37/2,

tel.. 022 828 81 71, fax. 828 65 80

możesz przekazać nam darwiznę

Przekaż 1% podatku

 

 

 

Zarządy okręgowe